logo

Privacybeleid

Privacybeleid

 

Privacy en persoonlijke gegevens

Bij de Portrait Painting Gallery nemen we je privacy zeer serieus. Om toegang te kunnen verlenen tot de service moeten we bepaalde persoonlijke gegevens over jou verzamelen en opslaan.

 

Minderjarigen

Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot de diensten van Portrait Painting Gallery. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid gaat u er ook mee akkoord dat u 16 jaar of ouder bent.

De 'PortraitPaintinggallery.com' is een activiteit van André Romijn.

André Romijn ("Wij") doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft de basis waarop persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij deze behandelen te begrijpen.

 

Informatie die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u verstrekt door formulieren op onze site portraitpaintinggallery.com (onze site) in te vullen. Dit omvat informatie die u verstrekt op het moment dat u zich registreert voor het gebruik van onze site, zich abonneert op onze service, materiaal plaatst of verdere diensten aanvraagt. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.
Als u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag van die correspondentie bewaren.
We kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u daar niet op hoeft te reageren.
Gegevens over transacties die u via onze site uitvoert en over de uitvoering van uw bestellingen.
Gegevens over uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of deze nodig zijn voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u bezoekt.

 

IP-adressen

We kunnen informatie over uw computer verzamelen, waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen individuen.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze "Informatie over cookies".

 

Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die je aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Betalingstransacties worden gecodeerd. Wanneer we je een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je dit zelf hebt gekozen) waarmee je toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, ben je zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van je gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we je informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Gebruik van de informatie

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd.
Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten.
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest.
Om u te informeren over wijzigingen van onze service.

Als u een bestaande klant bent, zullen we u alleen via elektronische weg (e-mail of sms) benaderen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

Om je privacy te beschermen deelt de Portrait Painting Gallery geen gegevens met derden.

 

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden:

In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
Indien al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zal zijn.
Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te openbaren of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van André Romijn, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudebestrijding en kredietrisicovermindering.

 

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om een dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

 

Toegang tot informatie

De Act geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Act. Voor elk verzoek om toegang kan een bedrag van £25 EURO in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken voor het verstrekken van informatie over de gegevens die wij over u bewaren.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld.

 

Hoe trek ik mijn toestemming in voor het opslaan en verwerken van mijn persoonlijke gegevens door portraitpaintinggallery.com?

Als u er eerder mee hebt ingestemd dat portraitpaintinggallery.com uw persoonsgegevens mag opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid en u wilt uw toestemming intrekken, stuur dan een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming. Als u uw toestemming intrekt, hebt u geen toegang meer tot de diensten van https://portraitpaintinggallery.com.

 

Hoe kan ik vragen dat mijn persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of gewist?

U kunt correcties aanbrengen in uw basisprofielgegevens door in te loggen op de website https://portraitpaintinggallery.com en uw eigen profiel te bewerken. Als je vragen hebt of andere gegevens wilt laten corrigeren of wissen, stuur dan een e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Referenties

 

Met wie kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via ons contactformulier